Letecká amatérská asociace

Ultralehké létání u nás spadá do správy České Letecké amaterské asociace, LAA ČR.

Stejně jako cokoli jiného okolo letectví, i historie této asociace je zajímavá a já Vás dnes opět zvu k malé cestě do dějin českého amaterského létání.

Historie LAA ČR

Myšlenka létaní vyučovat a šířit zájem o něj mezi mladými byla realizována už v první desetiletích minulého století. Školní letecké modelářství a základní výuku prosazovala a vyvíjela Masarykova letecká liga. Mimo jiné také stavěli školní a výkoné kluzáky.  Později u nás amaterské létaní příliš neprospívalo, protože dotace a podpora směřovala zejména do oficiálních dílen a továren. Vznikly pouze dva modely z amatérských dílen, ale stále pod ochranou rukou „odborníků z továrny“. Jednalo se o lehkou amaterskou konstrukci Ing. V. Vernera s názvem W-1 Brouček. A druhý je ŠK – 1 Trempík Ing. J. Kamarýta a Ing. J. Šimůnka.

Porevoluční události

Po revoluci se kromě hranic otevřela i obloha. A amatérští letci a konstruktéři se rozhodli, že je čas vystoupit z ilegality, organizovat se a spojit zkrátka své síly. A LAA ČR nebo tehdy, v roce 1990 LAA ČSFR, byla na světě. Do vedení se zaslouženě dostal regalista Petr Tuček. V březnu stejného roku se sešlo 200 delegátů z nejrůzněších již funkčních klubů a svazů i poloilegálních skupin a společně diskutovali na první ustavující konferenci LAA ČSFR.

LAA ČR – nezávislé sdružení občanů, zabývajících se konstrukcí, stavbou, renovací a provozováním letadel včetně letadel ultralehkých, závěsných kluzáků a padákových kluzáků.

Za slogan si zvolili pouze dvě slova:

„Létání pro radost“

Cílem asociace bylo a je zejména zjednodušit byrokracii a otevřít cestu k létání široké veřejnosti. A také naučit každého letce vzít zodpovědnost na sebe, rozumět rizikům a znát svá práva.

(Visited 261 times, 1 visits today)